Velkommen til NFFs Internettsider

 

   

Aktuelt:  

Søknad Fordypningsstudium i Corporate Finance - søknadsfrist 10. mai - ledige plasser og rullerende opptak

NFF Capital Markets Day med "Ekornes" - fredag 9. juni

NFF Frokostmøte "Blockchain og Bitcoin" - torsdag 15. juni

Norges Bank "Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet" - nr 2/2017 - torsdag 22. juni

 

Etter generalforsamlingen 27. mars 2017, har NFFs styre følgende sammensetning:

John Harald Henriksen, leder

KLP Kapitalforvaltning

Anne Gjøen

Handelsbanken

Steinar Sars Kvifte

EY

Øistein Medlien

Grieg Investor

Ola Nygård

ABG Sundal Collier

Christina Stray

Folketrygdfondet

Teodor Sveen-Nilsen

Ernst & Young

NFF årsberetning og regnskap 2016

 

Risikopremien i det norske markedet desember 2016 - rapport fra undersøkelsen finner du HER

 

 

 

 

GIPS (Global Investment Performance Standards)

GIPS® er en global standard for forvalteres beregning og presentasjon av investeringsresultater som er utgitt av Global Investment Performance Standards Committee. Hittil har standarden fokusert på forvalterens oppnådde avkastning, og ikke kapitaleierens oppnådde avkastning.

 

Med virkning fra 1.1.2015 er standarden utvidet med et tillegg som gjør det mulig for kapitaleiere (pensjonskasser, forsikringsselskaper, stiftelser, family offices og andre som ikke retter seg til allmennheten for å hente inn kapital til forvaltning) å etterleve GIPS standarden. Nevnte kapitaleiere har mulighet til å basere sine prinsipper for avkastningsberegning og presentasjon av historisk avkastning på globalt aksepterte prinsipper, uavhengig av geografisk tilhørighet og organisasjonsform.

 

Under denne linken finner du veiledning om implementering av standarden og pressemelding omkring standarden.

 

Det femte av NFFs syv etiske bud for finansanalytisk virksomhet

5.

Du skal være realistisk i dine vurderinger og råd. Legg aldri skjul på risikoaspektene.

 

    

Dersom du ønsker å se hvilke andre møter NFF har planlagt, se på "Møteoversikt" på menypunktet "Aktiviteter".

Der vil du til enhver tid finne oppdatert oversikt over foreningens møteaktiviteter.

    

Medlemskap i NFF koster kr 950,- for 2017

For studenter er kontingenten kr 200,- (studenter deltar gratis på NFFs møteaktiviteter)

Dersom du ønsker å melde deg inn, finner du innmeldingsskjema her

 

 

                Send oss gjerne en mail med dine kommentarer og synspunkter på våre internettsider.

   

Postadresse:

Kontoradresse:

Telefon: 2212 9210

Foretaksnr: NO-942 762 682 

Postboks 1276 Vika

Stortingsgata 22

N-0111 Oslo

N - 0161 Oslo

E-mail: nff@finansanalytiker.no 

    

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 22. mai  2017