Velkommen til NFFs Internettsider

 

   

Aktuelt:  

NFF 50 års  «Jubileumsseminar» - onsdag 22. august
«Porteføljestudiet 2018/2019» - søknadsfrist 24. september
«NFF Renteanalytikerkurs» - søknadsfrist 15. oktober
   

NFF - avgitte høringsuttalelser i 2018
   

 

Etter generalforsamlingen 12. mars har NFFs styre følgende sammensetning:

André Vatsgar (L)

Sector Asset Management

Anne Gjøen

Handelsbanken

Steinar Sars Kvifte

EY

Øistein Medlien

Grieg Investor

Ola Nygård

ABG Sundal Collier

Christina Stray

Folketrygdfondet

Teodor Sveen-Nilsen

Sparebank 1 Markets

 

 

NFF årsberetning og regnskap 2017

 

 

Risikopremien i det norske markedet desember 2017 - rapport fra undersøkelsen finner du HER

  

 

 

GIPS (Global Investment Performance Standards)

GIPS® er en global standard for forvalteres beregning og presentasjon av investeringsresultater som er utgitt av Global Investment Performance Standards Committee. Hittil har standarden fokusert på forvalterens oppnådde avkastning, og ikke kapitaleierens oppnådde avkastning.

 

Med virkning fra 1.1.2015 er standarden utvidet med et tillegg som gjør det mulig for kapitaleiere (pensjonskasser, forsikringsselskaper, stiftelser, family offices og andre som ikke retter seg til allmennheten for å hente inn kapital til forvaltning) å etterleve GIPS standarden. Nevnte kapitaleiere har mulighet til å basere sine prinsipper for avkastningsberegning og presentasjon av historisk avkastning på globalt aksepterte prinsipper, uavhengig av geografisk tilhørighet og organisasjonsform.

 

Under denne linken finner du veiledning om implementering av standarden og pressemelding omkring standarden.

 

Det femte av NFFs syv etiske bud for finansanalytisk virksomhet

5.

Du skal være realistisk i dine vurderinger og råd. Legg aldri skjul på risikoaspektene.

 

    

Dersom du ønsker å se hvilke andre møter NFF har planlagt, se på "Møteoversikt" på menypunktet "Aktiviteter".

Der vil du til enhver tid finne oppdatert oversikt over foreningens møteaktiviteter.

    

Medlemskap i NFF koster kr 1.050,- for 2018

For studenter er kontingenten kr 200,- (studenter deltar gratis på NFFs møteaktiviteter)

Dersom du ønsker å melde deg inn, finner du innmeldingsskjema her

 

 

                Send oss gjerne en mail med dine kommentarer og synspunkter på våre internettsider.

   

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon: 2212 9210

Foretaksnr: NO-942 762 682 

Postboks 1276 Vika

Regus - Filipstad Brygge 1

N-0111 Oslo

N - 0252 Oslo

E-mail: nff@finansanalytiker.no 

    

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 4. juli 2018