Frokostmøter hittil i år

 

NFF har arrangert følgende frokostmøter hittil i år:

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

18.03.

Klimarisiko for norsk næringsliv

Thomas Ekeli, Kjetil Rimstad og Hanne Thornam

26.03.

Infrastruktur - det nye eiendom?

Lars Haram

09.05.

Stock Return Anomalies: Explanations and Applications

David McLean

21.05.

FNs bærekraftsmål om Innovasjon og infrastruktur (9) og å Stoppe klimaendringene (13)

Tom Erling Moen og Joachim Nahem

23.05.

Historisk avkastning i kapitalmarkedene; fremvoksende markeder, ikke-noterte selskaper samt effekter av diversifisering"

Elroy Dimson og Espen Henriksen

27.06.

På finanskrisens slagmark

Svein Harald Øygard og Peter Hermanrud

  

    

Andre medlemsmøter hittil i år

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

21.03.

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/2019

Ida Wolden Bache

20.06.

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/2019

Ida Wolden Bache

19.08.

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/2019

Ida Wolden Bache

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 20. september 2019