Frokostmøter hittil i år

 

NFF har arrangert følgende frokostmøter hittil i år:

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

06.03.

NFF ettermiddagsmøte «Kapitaltilgangsutvalget: Analyser og konklusjoner»

Aksel Mjøs

21.03.

NFF frokostmøte «Quantitative Thightening»

Kyrre Aamdal

13.04.

NFF frokostmøte «Den nye silkeveien»

Arne Elias Corneliussen

23.05.

NFF frokostmøte «Nordic Credit Rating»

Gustav Liedgren

06.06.

NFF temamøte «Man vs. Machine: Applications of Machine Learning in Finance»

Walter Pohl

12.06.

NFF frokostmøte «Det store pensjonsranet»

Jon Gangdal

14.06.

NFF frokostmøte «Konsekvenser av MiFID II for transparens i obligasjonsmarkedet og hvilken betydning har notering av lån»

Ole Einar Stokstad og Bodil Østby

28.08.

NFF frokostmøte «Nye prospektregler»

Maria Krogh Eik og Dag Erik Rasmussen

04.09.

NFF frokostmøte «Investeringer i Kvalifisert Infrastruktur»

Hilde Høksnes

15.11.

NFF frokostmøte i samarbeid med Norsif «ESG i norsk renteforvaltning»

Bård Stenberg, Ole Einar Stokstad og Lars Tronsgaard

19.11.

NFF temamøte «The economics of Cryptocurrencies»

Carsten Bienz

29.11.

NFF frokostmøte «Is this just an occurrence of October stock market volatility, or is something more serious developing?»

Peter Hermanrud og Constance Everson

07.12.

NFF morgentmøte «Risikopremien i det norske aksjemarkedet»

Karen Fastbo og Thor Christian Grosås

10.12.

NFF frokostmøte «Equinor Sustainably Grows»

Bjørn Otto Sverdrup

  

    

Andre medlemsmøter hittil i år

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

15.03.

Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet 1/2018

Ida Wolden Bache

21.06.

Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet 2/2018

Ida Wolden Bache

20.09.

Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet 3/2018

Ida Wolden Bache

13.12.

Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet 4/2018

Ida Wolden Bache

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 14. desember 2018