Frokostmøter hittil i år

 

NFF har arrangert følgende frokostmøter hittil i år:

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

18.03.

Klimarisiko for norsk næringsliv

Thomas Ekeli, Kjetil Rimstad og Hanne Thornam

26.03.

Infrastruktur - det nye eiendom?

Lars Haram

  

    

Andre medlemsmøter hittil i år

 

Dato:

Tittel:

Foredragsholdere:

21.03.

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/2019

Ida Wolden Bache

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. mars 2019