Frokostmøter

 

NFF arrangerer vanligvis to - fire frokostmøter pr halvår. Temaene spenner vidt; fra "Tilbudsplikt" - viktige regelendringer i verdipapirhandelloven og børsloven fra årsskiftet" og "Et attraktivt gjødselmarked" til "Finanskrisen". Noen ganger er det ett enkelt foredrag andre ganger legges det opp til paneldebatt.

 

Møtene er kun for medlemmer i NFF og deltagelse koster kr 350,-.

 

Frokostmøter

Frokostmøter 2018

Frokostmøter 2017

Frokostmøter 2016

Frokostmøter 2015

Frokostmøter 2014

Frokostmøter 2013

Frokostmøter 2012

Frokostmøter 2011

Frokostmøter 2010

Frokostmøter 2009

Frokostmøter 2008

Frokostmøter 2007

Frokostmøter 2006

Frokostmøter 2005

Frokostmøter 2004

Frokostmøter 2003

Frokostmøter 2002

Frokostmøter 2001

Frokostmøter 2000

Frokostmøter 1999

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 11. januar 2019