Norges Banks Pengepolitiske rapport

 

Siden 1999 har NFF har samarbeidet med Norges Bank om et møte med gjennomgang av Pengepolitisk rapport like etter at Norges Bank har presentert rapporten for pressen.

 

Fra og med 2013 er Pengepolitisk Rapport slått sammen med Rapporten om Finansiell Stabilitet og fått navnet:

 

Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet.

 

Rapporten gjennomgår utsiktene for norsk økonomi og pengepolitikken, samt vurderer risikoen i det finansielle systemet. Rapporten utgis fire ganger i året.

 

Møtene for 2019 er lagt til 21. mars, 20. juni og 19. september og 19. desember. Alle er beregnet å starte kl 1630 og vare til ca kl 1800. Invitasjon med mulighet for påmelding vil bli lagt ut i god tid før møtene.

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 11. januar 2019