Invitasjon til

Medlemsmøte

torsdag 13. desember 2018 kl 1630 

 

 Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet

 nr 4-2018

en orientering ved direktør Ida Wolden Bache

Norges Banks Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet utgis fire ganger i året. Rapporten gjennomgår utsiktene for norsk økonomi og pengepolitikken samt vurderer risikoen i det finansielle systemet. Rapporten og rentebeslutningen bekjentgjøres torsdag 13. desember kl 1000 med påfølgende pressekonferanse kl 1030 ved sentralbanksjef Øystein Olsen. Senere samme dag vil direktør Ida Wolden Bache gjennomgå rapporten for NFFs medlemmer og spesielt innbudte gjester.

 

Det planlegges et forberedt innlegg og spørsmål fra salen.

 

Ordstyrer er: Kjetil Martinsen, Acting Head of Macro Research, Swedbank

 

Tid:

Torsdag 13. desember kl 1630 (kaffeservering fra kl 1600)

Sted:          

Felix konferanse, Bryggetorget 3, Aker Brygge

 

KUN FOR MEDLEMMER I NFF OG SPESIELT INNBUDTE GJESTER

Send påmelding

 

Melde forfall

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 30. oktober 2018