Presentasjonsbeskrivelser

 

NFF gjennomfører for tiden 4 forskjellige typer selskapspresentasjoner; - enkeltpresentasjoner, Capital Markets Day, bransjepresentasjoner og frokostpresentasjoner.

 

Det er gratis for medlemmer å delta, mens ikke-medlemmer må betale kr 300,-.

 

Enkeltpresentasjoner - varighet ca 90 minutter

Dette er presentasjoner av ett selskap/konsern.

Selskapet får vanligvis 45 minutter til å presentere seg (eventuelt med tallfremleggelse), deretter er det satt av 45 minutter til forberedte spørsmål fra to utspørrere og spørsmål fra salen. 

Starter vanligvis med frokost.

 

Capital Markets Day - varighet 3 - 4 timer

Dette er en dypere presentasjon av ett enkelt selskap/konsern, hvor alle selskapets virkeområder blir behandlet. 

To utspørrere har forberedt spørsmål og det er anledning til spørsmål fra salen.

Starter med frokost eller avsluttes med lunsj.

 

Bransjepresentasjoner - varighet ca 3 - 4 timer

Dette er presentasjoner av flere selskaper innen samme bransje.

Tiden avsatt til hvert selskap varierer fra arrangement til arrangement, men ligger vanligvis mellom 25 og 45 minutter. Første innlegg kan være et generelt foredrag om bransjen og forventede fremtidsutsikter.

Starter med frokost eller avsluttes med lunsj (pris ikke-medlemmer kr 400,-).

 

Frokostpresentasjoner (introdusert juni 2000) - varighet ca 75 minutter

NFF ønsker å slå et slag for "de minste blant oss" dvs de små selskapene som enten er relativt nye på børs, planlegger børsintroduksjon eller som er på de unoterte listene. Hensikten er å gi disse selskapene anledning til å presentere seg for et bredere publikum enn hva de vanligvis har anledning til.  

Møtene vil bli gjennomført på torsdager (utenom perioder med mange tallfremleggelser) kl 0815-0930. Det er anledning til spørsmål fra salen.

Starter med frokost.

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 2. juni 2008