Invitasjon til 

utskriftsvennlig pdf      

NFF frokostmøte tirsdag 21. mai kl 0830 - ca 0940

FNs bærekraftsmål om

 

 

Infrastrukturinvesteringer skal bidra til et miljøvennlig, bærekraftig og et effektivt samfunn. Investering i infrastruktur er også en viktig bidragsyter til å nå FNs bærekraftsmål, blant annet å stoppe klimaendringer. Dette bærekraftsmålet har den siste tiden fått stor oppmerksomhet på grunn av global oppvarming og dets konsekvenser for verdensøkonomien. Innen transportinfrastruktur er flyplasser helt sentrale. Hvordan arbeides det på en storflyplass med å stoppe klimaendringer?

 

Frokostmøtet vil belyse FNs bærekraftsmål generelt og å stoppe klimaendringer spesielt.

0800

Registrering - kaffe   

0830

Velkommen

v/ Jens-Morten Wembstad, AFA, leder NFFs Komité for infrastrukturinvesteringer

 

0835

FNs bærekraftsmål: Hva skal til for å stoppe klimaendringer?

v/ Joachim Nahem, Partner The Governance Group

 

0850

Hvordan arbeider OSL for å redusere klimaendringer?

v/ Tom Erling Moen, miljøsjef OSL

 

0930

Spørsmålsrunde og avslutning

   Med forbehold om endringer

 

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding innen mandag 20. mai kl 1100

 Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt

 

Dato:

Tirsdag 21. mai 2019 

Tid:

kl 0830 (rundstykker og registrering fra kl 0800)  

Sted:

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Pris:

Medlemmer kr 400,-

Ikke-medlemmer kr 850,-

 
  Send påmelding

Melde forfall

  

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 5. april 2019