Presentasjoner til 

    

NFF frokostmøte mandag 18. mars

 

Klimarisiko for norsk næringsliv

- det kan bli verre enn du tror

  

v/ Thomas Ekeli, sjeføkonom, Folketrygdfondet

Kjetil Rimstad, AFA, partner EY

Hanne Thornam, leder for klima- og bærekrafttjenester EY Norge

 

 

Thomas Ekeli, som ledet sekretariatet for Klimarisikoutvalget, vil snakke om

 Klimarisiko fra et makroøkonomisk perspektiv

 

Kjetil Rimstad og Hanne Thornam

Hva vil kunne være vesentlig for norske selskaper å kommunisere til investorer om klimarisiko

Trender innen klimarisikorapportering 

 

  

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 18. mars 2019