Invitasjon til generalforsamling

   Utskriftsvennlige filer

    

Innkalling til generalforsamling

Norske Finansanalytikeres Forening 

 Mandag 25. mars 2019 kl 1700

 (avsluttes med enkel servering)

NFF, Regus, Filipstad Brygge 1, 2 etg., Oslo

  

Til behandling foreligger (i henhold til vedtektenes §5):

   

1. 

Årsberetning for 2018

Årsberetning er lagt ut på foreningens internettsider

 

2.

Regnskap 2018 med revisors beretning

Regnskap 2018 og revisors beretning er lagt ut på foreningens internettsider

 

3. 

Rapport Etisk Komité 

    

4. 

Kontingent år 2020

Generalforsamlingen skal hvert år fastsette neste års kontingent.

 

For 2020 foreslår styret følgende kontingent:

              Ordinære medlemmer kr 1.250,- - en økning på kr 100,-

                          Pensjonister – halv kontingent tilsvarende kr 625,-

              Studentmedlemmer kr 200,- (uendret)

   

5. 

Valg av styreleder og styremedlemmer

Valgkomitéens innstilling

            

6.  

Valg av medlemmer til Etisk Komité 

Valgkomitéens innstilling

   

7

Valg av revisor 

Styret fremmer forslag på gjenvalg av Partner Revisjon DA ved partner Nils Frode Johansen for et år.

  

8.

Godkjennelse av revisors honorar

Revisor honoreres etter regning.

 

9. 

Faglige spørsmål av interesse 

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen

 

10

Forslag fra NFFs styre 

Det er ikke kommet inn saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen.

 

         

Norske Finansanalytikeres Forening

André Vatsgar

styreleder

 

Tid:

Mandag 25. mars 2019 kl 1700 - avsluttes med enkel servering (wraps)

Sted:

NFF, Regus, Filipstad Brygge 1, 2 etg., Oslo

Påmeldingsfrist fredag 22. mars 2019 kl 1100

    

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 11. mars 2019