Invitasjon til 

utskriftsvennlig pdf      

NFF lunsj-seminar torsdag 23. mai kl 1130 - ca 1240

 

"Historisk avkastning i kapitalmarkedene; fremvoksende markeder, ikke-noterte selskaper samt effekter av diversifisering"

 

Espen Henriksen går først gjennom noen rammeverk for å sammenlikne avkastning på noterte og unoterte papirer, deretter benytter han disse rammeverkene for å se på i hvilken grad global diversifisering bidrar på kort og lang sikt.

Elroy Dimson vil legge frem de siste tallene fra sine studier av avkastning fra 1900 og frem til i dag, denne gangen med fokus på fremvoksende markeder.

 

 

"Noen rammeverk for å analysere avkastning og diversifisering i fremvoksende markeder"

v/ Espen Henriksen, Associate Professor, BI Norwegian Business School

 

"Emerging Market Returns from 1900 to 2019"

v/ Elroy Dimson, Professor of Finance, Cambridge Judge Business School

 

Med forbehold om endringer

 

Av praktiske årsaker ber vi om påmelding innen onsdag 22. mai kl 1300

 Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt

 

Dato:

Torsdag 23. mai 2019 

Tid:

kl 1130 (registrering og lett lunsj fra kl 1100)  

Sted:

Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 23, Oslo

Pris:

Medlemmer kr 400,-

Ikke-medlemmer kr 850,-

 
  Send påmelding

Melde forfall

  

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 8. mai 2019