Dokumentasjon til 

NFF morgenseminar

Referanseindekser i renteforvaltningen

 Onsdag 20. mars 2019 

 

Introduksjon

v/ Ole Johan Hardhaug, AFA, Kundedirektør Nordea Asset Management, Institusjonelle kunder

Dagens tilbud av kredittindekser og veien videre

v/ Vegard Annweiler, AFA, Adm. direktør Nordic Bond Pricing

Kredittindekser sett fra kapitaleiers side

v/ Joakim Kvamvold, Finansanalytiker Folketrygdfondet

Bruk av kredittindekser i fondsbransjen

v/ Torgeir Stensaker, Head of Fixed Income Nordea Asset Management

 Dersom du ikke er medlem, 

men ønsker å melde deg inn i Norske Finansanalytikeres Forening, 

finner du innmeldingsskjema ved å klikke på linken

    

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 20. mars  2019