Invitasjon til

 

NFFs årlige seminar om

"Finansiell rapportering"

 Onsdag 25. september 2019 - Felix konferansesenter kl 0900 - ca kl 1100

utskriftsvennlig pdf

NFF-uttalelse 2019 om børsnoterte selskapers finansielle informasjon

Blant årets temaer finner du:

ESG - Information overload?

IFRS 15 - kaos i seismikk?

IFRS 16 - "how to ruin Valuation"

Full konsensusforvirring

IBOR

Uttalelsen utarbeides og legges frem av NFFs Komité for finansiell informasjon

Stockman-prisen 2019

Åpen klasse, Klasse for mindre og mellomstore selskap, Beste IR-team

Hild F. Kinder, AFA, partner, KinderStiff Consulting, Leder NFFs Stockman-komité

Bærekraft og selskapet: Risiko og muligheter

Gunnar Eskeland, professor i ressurs- og miljøøkonomi, NHH

Med forbehold om endringer

Tid:

Onsdag 25. september 2019 kl 0900- ca kl 1100

Registrering og kaffe fra kl 0830

Sted:

Felix konferansesenter

Pris:

Gratis for medlemmer av NFF

Ikke medlemmer NOK 850,-

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert  2. september 2019