NFF-Info

NFF-Info 356

 Februar 2018

 

NFF generalforsamling mandag 12. mars

Generalforsamlingen 2018 holdes mandag 12. mars kl 1700 i NFFs sekretariat, hos Regus, Filipstad Brygge 1 i Oslo. Det vil bli enkel servering og alle medlemmer er hjertelig velkommen. Av praktiske årsaker ber vi om forhåndspåmelding

  

Klikk på linkene for Innkalling til generalforsamling og Valgkomitéens innstilling.

 

I tråd med tradisjonen de siste årene, blir foreningens årsberetning og regnskap 2017 ikke trykket, men legges ut på foreningens Internettsider. Her vil du også finne utskriftsvennlige filer for de enkelte kapitlene i beretningen

 

Søknadsfrister AFA-studiet og Fordypningsstudium i Corporate Finance

Søknadsfrist 8. april

Søknadsfrist 29. april

Du finner informasjon og søknadsskjemaer på våre nettsider www.nffkurs.no.

 

www.nffkurs.no  kan du også sette deg på mailingliste for å få studieinformasjon for øvrige studier og kurs tilsendt så snart den er klar.

 

Arrangementer:

Vi har for tiden følgende invitasjoner liggende på våre nettsider:

Mandag 6. mars

NFF ettermiddagsmøte «Kapitaltilgangsutvalget: Analyser og konklusjoner»

Mandag 12. mars

NFF Generalforsamling 2018 - kl 1700 hos NFF

Torsdag 15. mars

Norges Banks Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet 1/2018

 

Invitasjon til følgende arrangement vil bli lagt ut på våre internettsider så snart den er klar:

Torsdag 21. mars

NFF frokostmøte med arbeidstittel ""Utestående pengemengde"

 

Høringer

NFF avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementet vedrørende "Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om bruk av andelsklasser".

 

EFFAS Summer School

For ellevte året på rad inviterer EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies) til EFFAS Summer School i Santander Financial City utenfor Madrid. Invitasjon og program vil komme i en senere NFF-Info, men merk deg tidspunktet 4.-6. juli 2018 allerede nå.

 

Deltakeravgift er 450 EUR for NFFs medlemmer og 695 EUR for ikke-medlemmer. Ved påmelding innen 30. april gis en «Early bird» rabatt på 50 EUR. Du finner litt informasjon om programmet under denne linken. For mer informasjon, kontakt NFFs sekretariat. 

 

NFF - nye kontorlokaler

NFF måtte finne seg nye lokaler da leiekontrakten gikk ut der vi var i kontorfellesskap med Norges Korforbund og Styreinstituttet. Fra mandag 19. februar holder NFF til i nye lokaler hos Regus, Filipstad Brygge 1.

 

NFF på sosiale medier

NFF er på Facebook. Lik oss gjerne - du finner oss på https://www.facebook.com/finansanalytiker eller ved å søke på “Finansanalytiker-foreningen“ eller “NFF“.

NFF er også på LinkedIn; både med egne sider og med lukkede grupper for uteksaminerte fra studiene AFA, Portefølje, Corporate Finance, Verdsettelse, Avansert Kredittanalyse og Renteanalytiker. Kun studenter som har fullført og bestått studiene, kan være med i disse gruppene.

   

 

 

7 ETISKE BUD FOR FINANSANALYTISK VIRKSOMHET

Finansanalyse – Rådgivning – Forvaltning

 

1.

Du skal kjenne lover, forskrifter og regler om etisk opptreden som er relevant for ditt arbeide – og følge dem.

2.

Du skal alltid ha fokus på oppdragsgivers interesser

3.

Du skal alltid vurdere om du og/eller din arbeidsgiver har interessekonflikter med oppdragsgiver. Er du i tvil – søk råd.

4.

Du skal sørge for at fortrolig informasjon behandles slik at den ikke kommer uvedkommende i hende.

5.

Du skal være realistisk i dine vurderinger og råd. Legg aldri skjul på risikoaspektene.

6.

Du skal avpasse ditt ”budskap” etter mottagerens antatte kunnskapsnivå om verdipapirmarkedet.

7.

Du skal søke å hindre at kolleger og samarbeidspartnere bryter relevante regler om etisk opptreden og ta opp mulige brudd med vedkommende

 

  Oslo, 24. mars 2003

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. februar 2018