Global Investment Performance Standards®

 

GIPS® er en global standard for forvalteres beregning og presentasjon av investeringsresultater som er utgitt av Global Investment Performance Standards Committee.

 

Med virkning fra 1.1.2015 er standarden utvidet med et tillegg som gjør det mulig for kapitaleiere (pensjonskasser, forsikringsselskaper, stiftelser, family offices og andre som ikke retter seg til allmennheten for å hente inn kapital til forvaltning) å etterleve GIPS standarden. Nevnte kapitaleiere har mulighet til å basere sine prinsipper for avkastningsberegning og presentasjon av historisk avkastning på globalt aksepterte prinsipper, uavhengig av geografisk tilhørighet og organisasjonsform.

 

Under denne linken finner du veiledning om implementering av standarden og pressemelding omkring standarden.

 

Standarden er i øyeblikket (august 2014) adoptert i 37 land. I Norge er NFF nasjonal sponsor. Sponsorer av standarden i andre land er f.eks; National Association of Pension Funds, Swiss Bankers Association, CFA Institute, The Security Analysts Association of Japan og Sveriges Finansanalytikers Förening.

 

Du finner den originale teksten under www.gipsstandards.org. NFF har avgitt et stort antall høringssvar til CFA Institute  angående veiledning og tillegg til GIPS®.

I starten av desember 2012 ble GIPS Handbook 3. edition publisert. GIPS Handbook inneholder i tillegg til selve standarden en rekke spørsmål, svar og tolkninger av standarden.

Videre er det etablert en stor database med søkemuligheter på www.gipsstandards.org.

 

Formål med GIPS

Formålet med standarden er å:

·          

oppnå en global anerkjennelse for en standard for beregning og presentasjon av det historiske investeringsresultatet på en korrekt og sammenlignbar måte med full åpenhet

·          

fremme reell konkurranse blant forvaltere i alle markeder og bidra til å fjerne hindringer ved etablering i nye markeder

·          

sikre nøyaktige og konsistente data til bruk for registrering, markedsføring og presentasjon

·          

fremme begrepet "Selv-regulering" i bransjen på et globalt plan

 

Hovedelementer

Standarden er inndelt i 8 seksjoner som gjenspeiler de grunnleggende elementene i resultatinformasjonen: Om etterlevelse, grunnlagsdata, beregningsprinsipper, sammensetting av porteføljegrupper, utfyllende informasjon samt presentasjon og rapportering, fast eiendom, private equity og wrap fee/SMA porteføljer.

 

Materiell som beskriver GIPS

 

GIPS factsheet

Understanding the Global Investment Performance Standards (GIPS®)

RFP – template  

Private equity – A wake up call on GIPS

The GIPS® Standards Mission and Vision

GIPS Executive Committee har besluttet at foretak som etterlever GIPS standarden skal informere CFA Institute om etterlevelsen.
Kravet trådte i kraft 1.1.2015 med siste frist for informasjon til CFA Institute er 30.6.2015.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig på http://www.gipsstandards.org/news/Pages/detail.aspx?ID=47

Med virking fra 1.1.2015 er GIPS Standarden utvidet og tilpasset slik at pensjonskasser, forsikringsselskap og stiftelser kan etterleve standarden for sin kapitalforvaltning. Utvidelsen medfører at slike formuesmasser kan beregne og presentere sine investeringsresultater i samsvar med globalt anerkjente og aksepterte prinsipper. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på http://www.gipsstandards.org/standards/guidance/Documents/Comments/gs_asset_owners.pdf

NFF artikler om GIPS

Jørn Gunnar Kleven, leder for NFFs Komité for avkastningsmåling, har skrevet flere artikler om emnet som benyttes som pensum i NFFs etterutdanningsvirksomhet.

 

Løgn, forbannet løgn og avkastningshistorikk

Global standard for investeringsresultater – GIPS

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Investmenet Performance Attribution - Dekomponeringsanalyse

Resultat og avkastningsmåling i Private equity porteføljer

Måling av resultater fra investeringseiendom

 

 

NFFs Komité for avkastningsmåling

I NFFs Komité for avkastningsmåling sitter følgende personer:

Jørn Gunnar Kleven, leder - Eidsiva Vannkraft

jorn.gunnar.kleven@eidsivaenergi.no +(47) 9581 5764

Charles Granquist - DNB Asset Management

 

Paul E. Hjelm-Hansen - Meritorius

 

Tiril Aalberg Jakobsen - Grieg Investor

 

Leif Roar Johansen - Finanstilsynet

 

Ørjan Agdesteen - Ernst & Young

 

 

  

Copyright NFF

Oppdatert 27. februar 2015