Publikasjoner/artikler m.m.

 

NFF "Anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet" - versjon 3.0 (mai 2015)

NFF "Recommended Conventions for the Norwegian Certificate and Bond Markets" - version 3.0 (May 2015) 

 

NFFs årlige

"Uttalelse om finansiell informasjon"

2018

(pdf-fil 42

sider)

2017

(pdf-fil 73

sider)

2016

(pdf-fil 72

sider)

2015

(pdf-fil 48

sider)

2014

(pdf-fil 24

sider)

2013

(pdf-fil 56

sider)

2012

(pdf-fil 29

sider)

2011

(pdf-fil 33

sider)

Ekstra

(pdf-fil 6

sider)

2010

(pdf-fil 27

sider)

2009

(pdf-fil 23

sider)

2008

(pdf-fil 65

sider) 

2007 

(pdf-fil 16

sider

2006 

(pdf-fil 22

sider) 

2005 

(pdf-fil 12

sider)

2004 

(pdf-fil 8

sider)

2003 

(pdf-fil 9 sider)

   

Recommendations & Financial Ratios 2015 - Nordic Edition

      

Retningslinjer for å styrke den uavhengige finansanalyse

NFFs høringsforslag (pdf-fil 9 sider)

NFFs svar til debatt i Dagens Næringsliv (pdf-fil 1 side)

Debattinnlegg i Dagens Næringsliv av R. Selmar (pdf-fil 1 side)

    

NFFs høringsutkast 

"Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge"

    

NFFs "Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon om verdiskapning"

     

Norsk GIPS

Global Investment Performance Standards GIPS® oversatt til norsk 

(pdf-fil 22 sider)

   

Artikkel om GIPS® i Revisjon og Regnskap 3/2002

Artikkelen er skrevet av Jørn Gunnar Kleven, formann i NFFs komité for avkastningsmåling, og dekker en del metodiske spørsmål.

(pdf-fil 6 sider)

  

Løgn, forbannet løgn, avkastningshistorikk eller GIPS®

Fagartikkel skrevet av Jørn Gunnar Kleven, formann i NFFs komité for avkastningsmåling (pdf-fil 3 sider)

Publisert i Magma 1/2002  

Artikkelen er også publisert i FinansMAGASINET 2/2002 

  

Artikkel om GIPS® i "Pensjonskasse nytt" NPF-info 14. februar 2002 

(pdf-fil 1 side)

 

Publikasjonen

"Hva er en aksjeindeksobligasjon?"  

er lagt ut i sin helhet som en pdf-fil (11 sider, 45kB). 

  

Ti bud for eierprinsipper 

(Corporate Governance)

       

For å kunne laste ned PDF-filer må du ha Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader lastes ned gratis fra 

                

    NFF utgir noen publikasjoner og vi har for tiden følgende publikasjoner for salg:                                                           

Recommendations & Financial Ratios 2015 - Nordic Edition

kr 450,-

Norm for god aksjonærpolitikk (1998)

kr 350,-

Guide til konvertible obligasjoner (1990)

kr 250,-

Beregning og justering av historiske tall pr. aksje (1994)

kr 250,-

 

    Kontakt oss på telefon 2212 9210 for å bestille publikasjoner.

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 19. september 2018