Aktuelle linker

  

Foreninger:

 

Den Danske Finansanalytikerforening

www.finansanalytiker.dk 

Sveriges Finansanalytikers Förening

www.finansanalytiker.se 

AksjeNorge

www.aksjenorge.no

Aksjonærforeningen i Norge

www.aksjonaerforeningen.no

Verdipapirforetakenes Forbund

www.vpff.no  

Norsk Investor Relations Forening

www.nirf.no 

Sparebankforeningen

www.sparebankforeningen.no

Verdipapirfondenes Forening

www.vff.no 

Myndigheter:

 

Finansdepartementet

www.regjeringen.no/nn/dep/fin.html

Finanstilsynet

www.finanstilsynet.no

Norges Bank

www.norges-bank.no

ODIN informasjonstjeneste

www.regjeringen.no

Statistisk Sentralbyrå

www.ssb.no

Lover og regler:

 

Lovdata

www.lovdata.no

Andre:

 

Finansmarkedsfondet

www.forskningsradet.no/finansmarkedsfondet

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

www.fno.no

Norsk Oppgjørssentral (NOS)

www.nos.no 

Oslo Børs / The Oslo Stock Exchange

www.oslobors.no

Oslo ABM

www.osloabm.no

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

www.sec.gov

Verdipapirsentralen (VPS)

www.vps.no 

        

  Noen linker til sider med obligasjonsstatistikk:

Norges Bank

Statistikk om monetære forhold, statsobligasjoner og statssertifikater, valuta m.m.

"Bank of Norway"

Statistics concerning all sides of the Norwegian economy

www.norges-bank.no 

Børsalliansen Norex

Børsstatistikk for alle børsene som er medlemmer av alliansen

"The NOREX Alliance" (Alliance of Nordic Stock Exchanges)

Statistics for all the stock exchanges in the alliance

www.norex.com 

Oslo Børs

Statistikk om verdipapirer, indekser og om handelen forøvrig 

"The Oslo Stock Exchange"

Statistics concerning securities, indicies and trading

http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Statistikk

Statistisk Sentralbyrå - SSB

Statistikk om alle sider av norsk økonomi m.m.

"Statistics Norway"

Statistics concerning all sides of the Norwegian economy

www.ssb.no/emner/11/01 

www.ssb.no 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 28. august 2013