Etikk

Generalforsamlingen 23. mars 1999 vedtok nye Etiske Regler for NFFs medlemmer. Medlemmene plikter å ha kjennskap til reglene og til å overholde dem. Tilsvarende gjelder reglene også AFA-kandidater som ikke er medlemmer av NFF. Generalforsamlingen valgte samtidig Etisk Komité til å forvalte reglene og behandle eventuelle saker.

 

De Etiske Reglene ble revidert på foreningens generalforsamling 23. mars 2001, 30. mars 2004 og 31. mars 2014.

 

På generalforsamlingen 23. mars 2010 ble Etisk Komité utvidet fra seks til åtte personer. Følgende personer sitter i NFFs Etiske Komité:

 

Filip Truyen (L)

Anne Kvam

Øyvind Bøhren

Jens Vig

Christin E. Bøsterud

Nigel Wilson

John Giverholt

Tone Østensen

 

Saker som er ferdig behandlet av NFFs Etiske Komité vil fortløpende bli offentliggjort på NFFs Internettsider. Vedtakene blir liggende på NFFs Internettsider i tre måneder.

 

Ved henvendelse til NFFs sekretariat, vil man kunne få tilsendt vedtak i saker som har vært behandlet av Etisk Komité.

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 28. mars 2017