Medlemskap

  

Medlemskap i Norske Finansanalytikeres Forening er personlig. Medlemmene plikter å overholde foreningens til enhver tid gjeldende etiske regler.

  

Det må søkes om medlemskap. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdannelse og relevant yrkespraksis samt erklæring om aksept av foreningens etiske regler.

 

Medlemskap i NFF koster kr 1150,- i året (året går fra 1. januar - 31.desember). For innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgende året. For pensjonistmedlemmer er kontingenten kr 575,- og for studentmedlemmer er kontingenten kr 200,-. Studenter deltar gratis på foreningens arrangementer.

Studentmedlemskap forutsetter at man er student ved studium som ved endt studium kvalifiserer til medlemskap (studentmedlemskap maksimum fire år). Pensjonistmedlemskap forutsetter tidligere ordinært medlemskap. 

  

MEDLEMSKAP I NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING 

Styret har vedtatt følgende kriterier for opptak av nye medlemmer i NFF. Søkeren skal oppfylle kriterier til 80 poeng som er minimum for opptak i foreningen. Medlemmene i NFF forplikter seg til å følge foreningens etiske normer.

  

BESTÅTT UTDANNING SOM KVALIFISERER TIL OPPTAK I NFF

1.

Godkjent siviløkonom fra inn- og utland

2.

Cand.oecon

3.

Statsautorisert revisor (høyere revisoreksamen)

(1, 2 og 3 gir 80 poeng.)

4.

Annen akademisk utdanning (eks. siv.ing., cand.jur. etc.) gir ikke automatisk medlemskap i NFF, men vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle mot hvilken relevant yrkeserfaring søkeren måtte ha.

  

BESTÅTT UTDANNELSE SOM IKKE GIR AUTOMATISK OPPTAK I NFF, MEN SOM MED TILLEGG AV RELEVANT YRKESPRAKSIS VIL KVALIFISERE

5.

BI (dipl.øk.)  70 poeng

6.

BA (finance)  70 poeng

7.

HA (Handelsakademiet) 60-70 poeng

8.

Registrert revisor (revisoreksamen)  60 poeng

9.

Fondsmeglereksamen 40 poeng

10.

Økonomisk College/DH-kandidat  40 poeng

11.

Mellomfag  40 poeng

12.

Grunnfag  20 poeng

13.

Bedriftsøkonom 20 poeng

  

PRAKSIS

14.

1 års relevant yrkespraksis 10-20 poeng

15.

2 års relevant yrkespraksis 30-40 poeng

                                                   

Det godskrives vanligvis kun for to års praksis etter endt studium. Alle søknader om medlemskap blir individuelt behandlet av styret.  

  Utskriftsvennlig pdf-fil inkludert søknadsskjema

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 11. januar 2018