Innmeldingsskjema

 

Foreningens styre har vedtatt kriterier for opptak av nye medlemmer i NFF.  Medlemmene i NFF forplikter seg til å følge NFFs etiske regler

 

Søknad om medlemskap

  

Medlemskontingent er for tiden kr 1150,- (ingen halvårskontingent).

Innmeldinger etter 1.11. betaler neste års kontingent.

  

  Søknadsskjema som utskriftsvennlig pdf-fil inkludert kriterier for medlemskap

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 11. januar 2019