Om NFF

 

Norske Finansanalytikeres Forening ble stiftet i 1968. Foreningen har snaut 1200 medlemmer. Av aktiviteter kan nevnes: Selskapspresentasjoner, frokostmøter, seminarer, AFA-studiet, Rente- og Porteføljeforvaltningskurs, Stockman-prisen og publikasjonsutgivelser.

 

Foreningens formål er blant annet å:

  • bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning for norsk økonomi

  • bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked

  • bidra til en høy standard på det analysearbeid som utføres og fremme god håndtering av informasjon fra utsteder

  • bidra til et høyt etisk nivå i finansanalyse,  i forvaltning, ved rådgivning og ved omsetning av finansielle instrumenter    

   

Det må søkes om medlemskap. Det er visse formelle krav til utdannelse eventuelt kombinert med relevant praksis for å bli medlem av NFF. Medlemsøknaden skal inneholde opplysninger om utdannelse og relevant yrkespraksis samt erklæring om aksept av foreningens etiske regler

 

Foreningen utarbeider anbefalinger og normer for verdipapirmarkedet og er høringsinstans i mange sammenhenger.

 

Internasjonalt er NFF medlem av EFFAS - The European Federation of Financial Analysts Societies.

 

NFF har siden 1990-årene lagt stadig større vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene på det norske kapitalmarkedet.

 

Send oss gjerne en mail med dine kommentarer og synspunkter på våre internettsider og produkter.

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 10. november 2014