Sekretariatet

      

Sekretariatet

   +47  2212 9210

 

Besøksadresse: 

Regus - Filipstad Brygge 1

0252 Oslo

Postadresse: 

Postboks 1276 Vika,

0111 Oslo

 

nff@finansanalytiker.no 

 

Foretaksnr: 942 762 682

Bankgiro:   6001.05.88939

Guri  Angell-Hansen,

administrerende direktør

+47 2212 9218

guri.angell-hansen @ finansanalytiker.no

Heidi Nygaard,

studiekoordinator

+47 2212 9212

heidi.nygaard @ finansanalytiker.no

Inger Henriksen,

Regnskaps- og administrasjonsmedarbeider

+47 2212 9214

inger.henriksen @ finansanalytiker.no

Trine C. Sy,

organisasjonssekretær

+47 2212 9216

trine.sy @ finansanalytiker.no

 

  

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 31. januar 2019