Revidert

”Beregning og justering av historiske tall pr aksje”

Calculation and Adjustment of Historical Figures per Share

(I salg november 2006)

 

Publikasjonen har i snart 20 år vært en av NFFs bestselgere, men krevde etter mer enn ti år, en revisjon. For å gjøre den tilgjengelig også for ikke norsktalende miljøer, utgis den i engelsk språkdrakt.

 

Komitéen har foretatt en grundig gjennomgang og gjort endringer hvor det har vært nødvendig. Av nye elementer som er tatt inn, kan nevnes ”the calculation of the average number of shares and the treatment of rights issues with different dividend rights”.

 

Det er videre lagt vekt på konsistens ved gjennomgående å anvende samme prinsipper ved beregningene. Det er samtidig vurdert som viktig at beregningene skal være ”praktiske” ved å benytte lett tilgjengelige data.

 

Table of Contents

·         Key Figures per Share

- Average number of shares

- Diluted average number of shares

- Own shares / repurchases

- Dilution

- Fully diluted key figures per share

- Adjustment of hist. data per share

·         Changes in Share Capital

- Rights issue

- Bonus issue

- Split / reverse split

- Dividend shares

- Private placement

- Employee issue

- Merger / acquisition shares

- Demerger

- Write-up of par value

- Write-down of par value

- Sale with preferential rights

·         Derivatives

- Number of shares

- The valuation of derivatives

- Warrants

- Convertible loans

- Executive options

·         Special Problems

·         Conclusion

·         Literature

 

Publikasjonen er hyppig benyttet som ”referansedokument” i forbindelse med fusjoner/fisjoner, oppkjøp, utstedelse av opsjoner etc. og er tjenelig som grunnlagsdokument ved utarbeidelse av analyser og andre verdivurderinger.

Bestillingsskjema 

Calculation and Adjustment of Historical Figures per Share

 

Prisen er kr 270,- pr stk fritt tilsendt

    

Rabatter innrømmes etter følgende bestillingskvantum:

1-5

eks

vanlig pris - ingen rabatt

6-10

eks

- 15%

11-25

eks

- 25%

26+

eks

- 35%

Ved flere enn 50 eksemplarer - kontakt NFF

   

Jeg/vi ønsker å bestille    stk   Calculation and Adjustment of Historical Figures per Share

   

Navn     

 

Firma    

  

Postadresse  

 

Postnummer               Poststed 

 

Merkes   

  

 

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. september  2006