Forslag til vinnere av Stockman-prisen 2018

  

Alle NFFs medlemmer kan komme med forslag til kandidater til Årets Stockman-priser. Vi ber om inntil tre kandidater i følgende klasser:

  • Åpen klasse

  • Klasse for mindre og mellomstore selskaper

  • Selskaper med størst forbedringspotensial

  • Beste IR-team

   

Anonyme forslag vil ikke bli hensyntatt.

NFFs medlemmer har anledning til å komme med forslag senest tirsdag 22. mai 2018. 

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. april 2018