Stockman-prisen

Stockman-prisen deles ut i to klasser, der den "åpne" klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den mindre klassen - som omfatter alle utenom de 30 største på børsen - skal favne alle dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming.

 

Følgende hovedkriterier legges til grunn for bedømmelsen; årsrapport, andre publikasjoner, presentasjoner, svar på forespørsler og andre forhold.

 

Avstemmingsprosedyren har fulgt samme retningslinjer de siste årene. Samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner samt NFFs medlemmer er blitt invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og de samme selskapene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema med mange kriterier. 

Vinnerne av Stockman-prisen 2018 ble Marine Harvest i åpen klasse med DNB og Yara på henholdsvis annen og tredjeplass, mens Sbanken ble vinneren i klassen for de mindre selskapene med Ocean Yield som nærmeste konkurrent.

 

I forbindelse med avstemmingen ber NFF også om at man foreslår de tre kandidatene som man mente hadde det største forbedrings- potensialet i sin virksomhet overfor finansmarkedene sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. 

 

I sammenfatningen av disse kandidatene var Otello og DNO de selskapene som ble nevnt av flest meglerhus/investorer i 2018. Hensikten med denne delen av avstemningen har for øvrig ikke vært å ”henge” ut enkeltselskaper, men å gi et slags kollektivt innspill fra investormarkedet om at det som gjøres innenfor Investor Relations virksomheten bør forbedres.

 

Det ble også delt ut pris til "Beste IR-team". I denne klassen var det DNB som stakk av med seieren.

    

Selskapene i finalerunden blir vurdert på følgende punkter:

Rapportering Ledelse
 • Årsregnskap og noter, styrets beretning

 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter

 • Delårsrapportering og Resultatpresentasjoner

 • Selskapspresentasjoner (inkl CMD)

 • Hjemmeside

 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
 • Håndtering av viktige ad-hoc nyheter
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon
 • Likebehandling av markedsaktørene
Strategi  
 • Miljø- og samfunnsansvar
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Tydelig og begrunnet strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk
 

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 19. september 2018