STOCKMAN-PRISEN  -  STATUTTER

      Utskriftsvennlig pdf-fil   

1.

Stockman-prisen deles ut av Finansanalytikerforeningen til beste børsnoterte selskap i strategisk investorkommunikasjon vurdert av markedsaktørene selv. Å være best i strategisk investorkommunikasjon innebærer å formidle relevant og god informasjon om egen virksomhet overfor finansmarkedet, og utgi de beste års- og delårsrapporter basert på finansanalytiske prinsipper.

  

2.

Prisen er innstiftet for å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon overfor sine aksjonærer og finansmiljøet.

 

3.

Styret i NFF oppnevner en komité som skal finne frem til det enkelte års vinner blant nominerte selskaper. Alle medlemmer i NFF kan nominere kandidater til prisen, men komitéen skal aktivt søke å få inn forslag til kandidater og detaljerte vurderinger fra aktive aktører i finansmarkedet.

 

4.

Ved vurdering av kandidater skal det legges vekt på: 

Rapportering Ledelse
 • Årsregnskap og noter, styrets beretning

 • Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter

 • Delårsrapportering og Resultatpresentasjoner

 • Selskapspresentasjonger (inkl CMD)

 • Hjemmeside

 • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk
 • Håndtering av viktige ad-hoc nyheter
 • Åpen, troverdig og konsistent informasjon
 • Likebehandling av markedsaktørene
Strategi  
 • Miljø- og samfunnsansvar
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Tydelig og begrunnet strategi, markedsinformasjon og industriutvikling
 • Finansielle mål og utbyttepolitikk
 
5.

Det skal deles ut tre priser:

 • Åpen klasse - omfatter alle selskaper notert på Oslo Børs

 • Mindre og mellomstore selskaper - omfatter alle unntatt de 30 største selskapene på Oslo Børs målt etter børsverdi

 • Beste IR-team

I tillegg kan juryen gi tilbakemelding til ett eller to selskaper som vurderes til ikke å ha kommunisert godt med investormarkedet gjennom året (jfr pkt 4).  

     

  Utskriftsvennlig pdf-fil

   

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 26. april 2018