Vurdering kandidater Stockman-prisen 2018

      

Alle NFFs medlemmer kan komme med forslag til kandidater til årets Stockman-priser. I tillegg har vi bedt om forslag fra meglerselskapene, forvaltningsselskapene og større investorer.

 

En egen Stockman-komité vil gå igjennom forslagene og vurdere hvilke selskaper som går videre til finalen. Meglerfirmaer i Norge, så vel som store investorer inkludert verdipapirfondforvalterne, blir så bedt om å svare på detaljerte spørreskjemaer basert på listen med kriterier. Det er disse vurderingene som er grunnlaget for tildeling av prisene.  

 

Selskapene som ble plukket ut til "finalerunden" er presentert nedenfor (i alfabetisk rekkefølge):

 

Åpen klasse

Mindre og mellomstore selskaper

DNB

Lerøy Seafood

Marine Harvest

Norway Royal Salmon

Yara

Ocean Yield

 

Petroleum Geo-Services

 

Sbanken

 

 

Navnet på årets vinnere blir offentliggjort og prisene blir delt ut i forbindelse med et NFF arrangement onsdag 19. september 2018

 

Copyright NFF

Kontakt oss

Oppdatert 25. mai 2018