Aktuelt

AFA-studiet: nytt og oppgradert

Finansmarkedene er i kontinuerlig utvikling og alle som arbeider i markedene trenger oppdatert kompetanse. NHH og samarbeidspartner NFF har de siste årene arbeidet systematisk for å oppgradere og fornye AFA-studiet.

Fordypningsstudium i kapitalforvaltning

Norges Handelshøyskole (NHH) og NFF har gjennom mange år tilbudt et fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Nå har vi gleden av å presentere et videreutviklet og utvidet studieprogram med fortsatt fokus på forvaltningskompetanse. Studiet gir deg en bred kompetanseplattform som forener kunnskap og ferdigheter innenfor moderne kapitalforvaltning. Oppstart er september 2022.

Rapport: Kvinner i frontfinans trives i jobben og ønsker å bli i bransjen

En ny undersøkelse viser at kvinner i frontfinans er fornøyde, de er ambisiøse, og de vil i svært stor grad anbefale andre kvinner en karriere i frontfinans, og nesten ni av ti kvinner planlegger å bli i bransjen også i fremtiden. Likevel ser vi behov for tiltak for at bransjen skal lykkes med å tiltrekke seg flere kvinner.

NFF-kurs og studier 2022 - tid for kompetansepåfyll og spesialisering

NFF jobber aktivt for å utvikle fagkompetansen i finansnøringen i Norge, og tilbyr årlig en rekke kurs og studier. Vi tilbyr både egne NFF-kurs og fordypningsstudier i samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH). For deg som ønsker kompetansepåfyll og eller fordypning og spesialisering, tilbyr vi flere kurs og studier.

Erik Mamelund utnevnt til æresmedlem i NFF

Styret i NFF har utnevnt Erik Mamelund til æresmeldem i NFF. Mamelund har gjennom mange mange år vært en viktig og aktiv bidragsyter til foreningen, både som styreleder og som medlem i Komité for finansiell informasjon. Klikk for å lese mer.

Christina Stray er ny styreleder i Finansanalytikerforeningen

Oslo, 31.03.2022: Christina Stray, som er direktør juridisk og compliance i Folketrygdfondet, er valgt som ny styreleder i Finansanalytikerforeningen fra 2022. Janne Kvernland fra Alfred Berg trer inn som nytt styremedlem.

Artikler i Magma om finansiell analyse og bærekraft

Les siste utgave av Magma med fokus på finansiell analyse og bærekraft - med artikler skrevet av studenter og fagansvarlig på fordypningsstudiet i bærekraftig finansiell analyse - klikk her for å lese.

NFF lanserer nytt kurs i compliance i finans

Fagområdet compliance har hatt en enorm vekst de siste årene som følge av en like stor vekst i regulering for finansinstitusjoner. Kompetanse innenfor etterlevelse og samsvar er kritisk for enhver finansinstitusjon. Nå lanserer NFF et nytt kurs som fokuserer på compliance i finans. Hold av 9.-10. februar 2022! Les mer