Høringer


20
Oct
2020
Konsultasjon - fallbackløsninger og termin- og spreadjusteringer mellom Nibor og Nowa ved et eventuelt bortfall av Nibor