Medlemskap

Som medlem i Norske Finansanalytikeres Forening får du tilgang til det siste innenfor fagkompetanse i finansnæringen. Vi arrangerer jevnlig seminarer om relevante temaer i tillegg til våre mange studier og kurs, herunder det svært anerkjente AFA-studiet samt kurs i bærekraft i finans.

Medlemskap i Norske Finansanalytikeres Forening er personlig og det må sendes søknad om opptak. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning og relevant yrkespraksis samt erklæring om aksept av foreningens etiske regler.


* Studentmedlemskap forutsetter at man er student ved studium som ved endt studium kvalifiserer til medlemskap (studentmedlemskap maksimum fire år).
* Pensjonistmedlemskap forutsetter tidligere ordinært medlemskap. 
** For innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgede året.

Medlemskontingent NFF

Ordinær medlem: NOK 1250 per år.

Pensjonistmedlemmer: NOK 625

Studentmedlemmer: NOK 200. Studenter deltar gratis på foreningens arrangementer