Fordypningsstudium i avansert kredittanalyse

Fordypningsstudiet i avansert kredittanalyse er et intensivt studium med fokus på kredittrisiko. Målet er å tilby et program som systematiserer og integrerer aktuelle problemstillinger innenfor kredittanalyse.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Studiet svarer på finansmarkedets behov for en dyptgående og teoribasert forståelse av kredittrisiko knyttet til selskaper. Dette inkluderer ulike tilnærminger til modellering av kredittrisiko, herunder empiriske grunnlag for prising og måling av kredittrisiko i forbindelse med ulike gjeldsinstrumenter og lånekontrakter. Også ulike aspekt ved porteføljeforvaltning og utarbeidelse av kredittanalyser blir diskutert. Kredittrisiko, låneavtaler, mislighold, regnskapsanalyse, rating, kredittmarkeder og kredittforvaltning er sentrale temaer for studiet.

Målgruppen for studiet er deg som arbeider med og har behovet for å forstå kompleksiteten i kreditt og som til daglig arbeider med problemstillinger innenfor temaet. Aktuelle stillinger for søkere er:

 • ansatte i kredittavdelinger
 • utstedere
 • meglere
 • kredittanalytikere
 • kredittforvaltere
 • porteføljeforvaltere
 • kundeansvarlige
 • Middle Office 
 • de som arbeider med tilsyn og revisjon

Undervisningen er organisert i fire hovedtemaer fordelt på fire helgesamlinger i perioden november 2019 til mars 2020. Første helgesamling går over fire dager, mens de øvrige samlingene går over tre dager; samtlige med start fredag. Samlingene finner sted i Oslo. I tillegg kommer en eksamen, innlevering av fagoppgaven (med et omfang på 25-30 sider) og en avsluttende dag på Lysebu i juni 2020.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom. AFA-kandidater vil ved kombinasjon av AFA og bestått fordypningsstudium i kredittanalyse tildeles en MBA med spesialisering i finans fra NHH.   

Praktisk Informasjon

Oppstart: 22. november 2019
Søknadsfrist: rullerende inntil studiestart. Noen ledige plasser.
Undervisningssted: Oslo
Studieavgift: NOK 70.000
Studiet går over to semester, totalt 13 dager fordelt på fire helgesamlinger

Temaer for studiet

 • Teoretisk og praktisk innføring i prising av kredittrisiko
 • Kredittvurdering ved hjelp av Merton-modellen
 • Empirisk kredittmargin
 • Låneavtalen, tillitsmannsordningen og misligholdssituasjonen
 • Makroøkonomi
 • Bransje- og konkurrentanalyse
 • Regnskapsanalyse
 • Fastsettelse av rating, kvantitativ og kvalitativ
 • Kredittpremier
 • Porteføljeforvaltning
 • Spesielle kredittinstrumenter