Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning

Fordypningsstudiet i porteføljeforvaltning er et praktisk og analytisk studium i forvaltningskompetanse.

Sentrale temaer er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Studiet er egnet for personer som ønsker oppdaterte metoder, teknikker og strategier innenfor moderne porteføljeforvaltning, blant annet:

  • porteføljeforvaltere
  • finansanalytikere
  • meglere
  • personer innen risikostyring, kontroll og informasjonsteknologi

Dette studiet er også relevant for deg som trenger innsikt i porteføljeforvaltning i roller knyttet til for eksempel vurderinger av eller innkjøp av forvaltningstjenester, yter avansert porteføljerådgivning eller har ansvar for bransjeregulering.

Undervisningen er organisert i fire samlinger over to semestre, samt en avsluttende dag til diskusjon av fagoppgaven.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom. AFA-kandidater vil ved kombinasjon av AFA og bestått fordypningsstudium i porteføljeforvaltning tildeles en MBA med spesialisering i finans fra NHH.   

Praktisk informasjon

Oppstart: 8. januar 2021
Undervisningssted: Oslo
Søknadsfrist: 15. november 2020
Studieavgift:
kr 65.000
Studiet går over to semestre, til sammen 12 dager, fordelt på fire helgesamlinger samt en dag til presentasjon av prosjektoppgaven.

Temaer i porteføljestudiet

  • Kapitalmarkedsteori, egenskaper ved aktivaklassene; aksjer, renter og alternative aktivaklasse, samt statistisk metode
  • Investors behov, målsetning og risikobærende holdning og evne
  • Investeringsstrategi
  • Rammebetingelser, organisering og rapportering