Fordypningsstudium i verdsettelse

Studiet i verdsettelse er et videregående studium som bygger på AFA eller corporate finance-studiet. Det er åpent for alle som kvalifiserer etter opptakskriteriene, men forutsetter solid kompetanse i finansiell verdsettelse.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Målsettingen med studiet er å skape dypere forståelse av verdsettelsesmodeller, sammenhengen mellom dem, og særlige utfordringer i aktuelle verdsettingsanalyser. I tillegg til modellforståelse, legges det vekt på verdsettelsesrelevant regnskapsanalyse og metoder for konsistente prognoser.

Verdsettelse av virksomheter og prosjekter er kjernen i finansfaget og sentralt for alle investeringsbeslutninger, både i markedene og internt i selskaper. Studiet er derfor svært relevant både for finansanalytikere, rådgivere innenfor corporate finance, forvaltere, økonomiledere, revisorer, forretningsjurister og andre som har behov for avansert kompetanse i verdsettelse.

Studiet er basert på en samling på seks dager samt en avsluttende samling på én dag. Første samling gjennomføres som internatsamling der det forutsettes at studentene har anledning til å arbeide utvidede dager.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

Praktisk informasjon

Tidspunkt: Neste kurs planlagt våren 2022
Undervisningssted: Osloregionen
Studiet går over to semestre, totalt syv dager fordelt på to samlinger

Temaer i verdsettelsesstudiet

  • Verdsettelsesmodeller
  • Utfordringer i aktuelle verdsettingsanalyser
  • Regnskapsanalyse
  • Metoder for konsistente prognoser