Fordypningsstudium i Corporate Finance – fortsatt mulig å søke

Det er fremdeles mulig å søke på årets Corporate Finance-studie. Studiestart blir 16. september med tre timers digital undervisning. Deretter er det planlagt studiesamling på Solstrand 5.-11. oktober. Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.

Søknadsfristen for årets Corporate Finance-studie er utløpt. Det er likevel fremdeles mulig å søke.

Studiestart blir 16. september med tre timers digital undervisning. Deretter er det planlagt studiesamling på Solstrand 5.-11. oktober samt en helgesamling. Studiet går over ett semester, til sammen åtte og en halv undervisningsdager.

NFF og NHH tar Corona-epidemien på alvor og tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av viruset. Vi tar derfor forbehold om at mer av undervisningen kan måtte foregå digitalt dersom smittesituasjonen tilsier det.

Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og investorbeskyttelse er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Les mer om studiet og søknadsprosedyre på NHH sine nettsider.