Fordypningsstudium i Corporate Finance – søknadsfrist 10. august

Det er åpent for søknader til årets Corporate Finance-studie. På grunn av den pågående Covid19-situasjonen utsetter vi søknadsfristen til 10. august. Studiestart blir 16. september med tre timers digital undervisning. Deretter blir det studiesamling på Solstrand 5.-11. oktober. Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.

Det er åpent for søknader til årets Corporate Finance-studie.
På grunn av den pågående Covid19-situasjonen utsetter vi søknadsfristen til 10. august.

Studiestart blir 16. september med tre timers digital undervisning. Deretter blir det studiesamling på Solstrand 5.-11. oktober samt en helgesamling. Studiet går over ett semester, til sammen åtte og en halv undervisningsdager.

Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og investorbeskyttelse er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og ledende aktører fra næringsliv og finans, samt studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Les mer om studiet og søknadsprosedyre på NHH sine nettsider.