Generalforsamling 30.03.2020 – utsatt

Til medlemmer i NFF. Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i med tanke på COVID 19, har styret i NFF besluttet å utsette generalforsamlingen som skulle finne sted 30.03.2020 kl 1700. Generalforsamlingen utsettes inntil styret i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger anser det som forsvarlig å avvikle dette.