Kvinner i Front-Finans (KIFF)

Kvinner i Front-Finans (KIFF) er et nettverk for kvinner som jobber i frontfinans-funksjoner. Dette inkluderer stillinger innen investeringsbankområdet, analyse, kapitalforvaltning, investorrelasjoner og ledende finansfunksjoner i finans- og industriforetak.

Nettverket fungerer som en møteplass for å utveksle ideer, møte andre likesinnede og som søker å øke bevisstheten om at finansnæringen er en spennende og viktig del av samfunnet vårt. En viktig målsetting er å øke tilfanget av kvinner i næringen vår.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og arrangementer med spennende og relevant tematikk.

Jobber du i frontfinans og ønsker å delta i nettverket?

Styret i KIFF

 • Anette Hjertø (DNB)
 • Nikola Heitmann (Storebrand)
 • Henriette Throndsen (Arctic)
 • Anne Gjøen (Handelsbanken)
 • Sindre Støer (VPFF)
 • Alexandra Morris (Skagen)
 • Sissel Bjaanæs (KLP)
 • Annie Bersagel (Folketrygdfondet)
 • Rikke Eckhoff Høvding (NVCA)
 • Heidi Nygaard (NFF)
 • Mette Lindbæk (NFF)