Om oss

Norske Finansanalytikeres Forening arbeider for å sikre god fagkompetanse og kompetanseutvikling i finansnæringen i Norge. Foreningen har som mål å være Norges fremste uavhengige kompetansemiljø innenfor finans og det naturlige bindeleddet mellom akademia og næringen. Vi legger stor vekt på å utvikle opplæringstilbud til medlemmer og andre for å bedre kompetanse til aktørene i det norske kapitalmarkedet.

Aktiviteter i NFF

NFF tilbyr en rekke arrangementer og kurs i egen regi og studier i samarbeid med NHH.

Foreningen ble stiftet i 1968 og vi har ca 1000 medlemmer, som arbeider i en rekke ulike roller innenfor finans, investeringer, analyse og kapitalmarked. I tillegg har vi medlemmer som arbeider i andre profesjoner, som advokater, konsulenter og andre virksomheter som har en tilknytning til finans.

Vårt formål:

NFF skal være:

  • Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljø innenfor finans
  • Et naturlig bindeledd mellom akademia og finans
  • En deltaker i samfunnsdebatten og bidragsyter i relevante utvalg og fora
  • En pådriver for bærekraft som integrert del av all finansmarkedsvirksomhet

NFF skal bidra til:

  • Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi
  • Gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder
  • Høy kompetanse og faglig standard for aktører innenfor finans og i kapitalmarkedene
  • Relevante opplæringstilbud innenfor finans

NFF utarbeider også anbefalinger og normer for verdipapirmarkedet og er høringsinstans i mange sammenhenger.  

NFF er medlem i

Velkommen til NFF!