Fremdeles mulig å søke på NFFs renteanalytikerkurs

Det er fremdeles ledige plasser på NFFs velrenommerte Renteanalytikerkurs, som har fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Søknader mottas fortløpende. Vi følger nøye med på Covid19-situasjonen og det vil tilbyr streaming på kurset. Klikk for å lese mer.

NFF rentekurs annonse

NFF arrangerer velrenommerte Renteanalytikerkurs - med fokus på analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Det er et anvendt og krevende kurs i finansielle emner, med mål om å gi deltakerne en solid oppdatering i renteteori med vekt på obligasjonsmarkedet, ved å kombinere teori og praksis.

Målgruppen for kurset er deg som arbeider med og har behovet for å forstå kompleksiteten i rentemarkedet og som til daglig arbeider med problemstillinger innenfor temaet.

Kurset er fordelt i to hoveddeler. Del 1 består av basiselementer og metodelære, mens del 2 består av forvaltning. Kurset har fire samlinger som arrangeres i tredagers helgesamlinger (fredag, lørdag og søndag). Hver del avsluttes med en firetimers eksamen. I tillegg skal det innleveres en skriftlig, gruppebasert fagoppgave. Det krever aktivt engasjement og deltakelse både på samlinger og i hele perioden, da kurset er omfattende.

Ved bestått kurs utstedes vitnemål og diplom, og NFF tildeler tittelen NFF Renteanalytiker.

Faglig innhold

Del I - Basiselementer - metodelære
Makroøkonomi, Obligasjonsteori, Finansielle Instrumenter I og Risiko

Kursplan
Forhold som påvirker renten
Forståelse for pengepolitikk i Norge og utlandet
Sammenhengen mellom renter, valutakurser og inflasjon
Kredittsyklusene
Grunnleggende om obligasjoner og sertifikater
Risikobegreper - Obligasjoner
Rentens terminstruktur
Swapper
Futures
Opsjoner
Risikostyring

Del II - Forvaltning
Finasielle instrumenter II, Kredittrisiko, Motpartsrisiko, Valutarisiko i renteporteføljer, Renterisikostyring, Forvaltning av ulike renteporteføljer, Regnskapsregler, Regulatoriske forhold og Institusjonelle forhold og adferdsregler.

Kursplan
Renteprodukter
Valutaprodukter
Kredittrisiko
Obligasjoner med kredittrisiko
Kredittderivater
Finansielle instrumenters behandling i regnskapet
Porteføljesammensetning
Ulike strukturer basert på renteinstrumenter
Risikovurdering
Forvaltning og finansieringsmetodikk
ESG
Adferdsregler - etikk

Opptakskrav og forkunnskaper

Antall kursplasser er 30. Kurset er i prinsippet åpent for alle, men det poengteres at gode kunnskaper i og forståelse for matematikk og statistiske metoder er nødvendige forutsetninger for å få et godt utbytte av kurset. Kjennskap til rentemarkedet i sin alminnelighet er også en forutsetning. Formell utdannelse bør som et minimum tilsvare en Bachelorgrad i økonomiske fag. Det kan likevel være mulig å kompensere manglende formell utdannelse med relevant erfaring.

Dersom det blir flere søkere til kurset enn det er plasser, forbeholder opptakskomiteen seg retten til å begrense antallet deltakere etter en skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner, herunder vurdering av kursets relevans for søkerens arbeid/stilling.

Fagansvarlig for del I er Kristian Semmen og for del II Lars-Erik Aas.
NFF's obligasjonskomité ved Christian Heggen har det overordnede ansvaret for kurset.

Praktisk informasjon

Studiested: Oslo
Studieavgift: NOK 47.000
Faglitteratur: NOK 2.500
Studiestart: 27. november 2020

Søknadsfrister

Fortsatt ledige plasser – rullerende opptak

SØKNADSSKJEMA

Samlingsdatoer

 1. samling – 27. – 29. november 2020
 2. samling – 15. – 17. januar 2021
 3. samling – 12. – 14. februar 2021
 4. samling – 12. – 14. mars 2021

Forelesere

 • Lars-Erik Aas, DNB Private Banking
 • Nils Baumann, Kommunalbanken
 • Gernot Doppelhofer, NHH
 • Stig Faltinsen, Danske Bank
 • Jo Forfang, Nordic Trustee
 • Maria Granlund, Alfred Berg
 • Christian Heggen, DNB Markets
 • Jens Petter Olsen, Styremedlem DNB
 • Svein-Arne Persson, NHH
 • Pål Ringholm, SpareBank 1 Markets
 • Frede Rognlien, SEB
 • Børge Rogstad, DNB Markets
 • Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets
 • Didirk Thrane-Nielsen, PwC