Fordypningsstudium i corporate finance

Studiet i corporate finance gir deg fordypning i en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp og fusjoner, finansielle restruktureringer, aksjeemisjoner, børsintroduksjoner, og private equity. Corporate governance og aktiv eierstyring er også sentrale temaer.

Studiet er et samarbeid mellom NFF og Norges Handelshøyskole (NHH). Synergien mellom undervisning fra akademiske ressurser og studentenes praktiske erfaringer skaper en intensiv og engasjerende læringsprosess.

Corporate finance-studiet henvender seg til deg som arbeider innenfor corporate finance i banker, meglerhus og konsulentselskaper. Studiet er også aktuelt for finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister, journalister og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet.

Teori og caser er hovedfokus på studiesamlingene. Gjennom arbeid med caser utvikler du kunnskaper om finansielle prinsipper og transaksjoner, og evnen til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansierings- og investeringsproblemer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål og diplom.

Praktisk informasjon

Opptak
– Studiet har planlagt gjennomføring neste gang august 2021 på Solstrand

Studieinformasjon
– Studiet går over ett semester med ti undervisningsdager fordelt på tre samlinger.

Temaer i corporate finance-studiet

  • Eierstyring
  • Utforming av finansielle kontrakter
  • Private equity finansiering
  • Emisjonskostnader og børsintroduksjoner
  • Valg av kapitalstruktur
  • Insentiver og avlønning
  • Konkurslovens betydning for finansieringen