Sekretariatet

Mette Lindbæk

Administrerende direktør

Telefon: +47 22 12 92 18

Heidi Nygaard

Studiekoordinator

Telefon: +47 22 12 92 12

Trine C. Sy

Organisasjonssekretær

Telefon: +47 22 12 92 16

Inger Henriksen

Regnskaps- og administrasjonsmedarbeider

Telefon: +47 22 12 92 14