Aktuelt

Fortløpende opptak til årets AFA-studium

AFA-studiet har i år et fortløpende opptak, og der er åpent for søknader frem til 1. juni. AFA-studiet er et studium som gir deg både stort faglig utbytte og karrierefremmende muligheter. Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og NFF og fullført studium gir autorisasjon som Autorisert Finansanalytiker (AFA) og Certified European Financial Analyst (CEFA). Klikk her for mer informasjon.

Generalforsamling 30.03.2020 - utsatt

Til medlemmer i NFF. Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i med tanke på COVID 19, har styret i NFF besluttet å utsette generalforsamlingen som skulle finne sted 30.03.2020 kl 1700. Generalforsamlingen utsettes inntil styret i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger anser det som forsvarlig å avvikle dette.

Fordypningsstudium i Corporate Finance - søknadsfrist 18. mai.

Det er åpent for søknader til årets Corporate Finance-studie, som finner sted på Solstrand i august. Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.

Januar 2020: Oppdatert konvensjon for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet

NFFs «anbefaling til konvensjoner for det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet» er oppdatert per januar 2020 for å beskrive beregning av effektiv rente for handler med oppgjør til og med innbetalingsdato for første emisjon for fastrentelån med avvikende første rentetermin.

Markedsundersøkelse om fordypningsstudium i bærekraftig finans

NHH og NFF arbeider for tiden med å utvikle et fordypningsstudium i bærekraftig finans. Vi gjennomfører derfor en markedsundersøkelse for å kartlegge interesse og målgruppe for et slikt studium. Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Det tar kun 2-3 minutter.