Aktuelt

NFF-webinar: Likviditetsutfordringer i det nordiske obligasjonsmarkedet og Statens Obligasjonsfonds rolle i det norske markedet

Siste søknadsfrist for årets AFA-studium er 1. juni

AFA-studiet har i år et fortløpende opptak, og der er åpent for søknader frem til 1. juni. AFA-studiet er et studium som gir deg både stort faglig utbytte og karrierefremmende muligheter. Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og NFF og fullført studium gir autorisasjon som Autorisert Finansanalytiker (AFA) og Certified European Financial Analyst (CEFA). Klikk her for mer informasjon.

Ny midlertidig norsk rekonstruksjonslov med NHH-professor Karin Thorburn

Generalforsamling 15.06.2020

Til medlemmer i NFF. I lys av Covid19-tiltakene ble NFFs generalforsamling utsatt. Ny dato blir 15. juni 2020 kl. 17.00-18.00. Det er ikke besluttet om generalforsamlingen avvikles tradisjonelt vis i NFFs lokaler, eller digitalt. NFF vil følge helsemyndighetenes anbefalinger og ta en beslutning når nye retningslinjer er på plass. Vi vil deretter gi beskjed så raskt som mulig.

Fordypningsstudium i Corporate Finance - ny søknadsfrist og utsatt studiestart

Det er åpent for søknader til årets Corporate Finance-studie. På grunn av den pågående Covid19-situasjonen utsetter vi søknadsfristen til 10. august. Det blir derimot et fortløpende opptak i år, med første opptaksmøte 5. juni. Studiestart blir 16. september med tre timers digital undervisning. Deretter blir det studiesamling på Solstrand 5.-11. oktober. Studiet tilbys som et samarbeid mellom NFF og NHH. Hvis du allerede har tatt AFA vil du ved bestått studie i Corporate Finance tildeles tittelen MBA med spesialisering i finans fra NHH.